Μήνας: <span>Ιανουάριος 2018</span>

«Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών ειδών γραφείου και χειροτεχνίας για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Βισαλτίας»

8/01/2018

ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                  ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΕΠΙΧ. ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ Νιγρίτα,  08/01/2018  Αριθ. Πρωτ.: 21 ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών ειδών γραφείου και χειροτεχνίας για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Βισαλτίας»  1.Αντικείμενο προμήθειας και προϋπολογισμός […]