ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

Στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βισαλτίας πραγματοποιούνται αιτήσεις για τα παρακάτω επιδόματα:

-Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα

-Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

Download (PDF, Unknown)

-Επίδομα Στέγασης

-Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

Download (PDF, Unknown)

-Επίδομα Γέννησης

-Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

Download (PDF, Unknown)

-Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων

-Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

Download (PDF, Unknown)

-Προνοιακά Επιδόματα:

α. Επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς, τετραπληγικούς και ακρωτηριασμένους

β. Διατροφικό επίδομα σε νεφροπαθείς, μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος, στομάχου, σπλήνας, παγκρέατος, νησίδια παγκρέατος, εντέρου (παχέος ή λεπτόυ) νεφρού, πνευμόνων και μυελού των οστών

γ. Οικονομική ενίσχυση ατόμων με βαριά αναπηρία

δ. Οικονομική ενίσχυση ατόμων με βαριά νοητική υστέρηση

ε. Οικονομική ενίσχυση παραπληγικών-τετραπληγικών και ακρωτηριασμένων ανασφάλιστων και ασφαλισμένων του Δημοσίου

στ. Οικονομική ενίσχυση ατόμων με συγγενή αιμολυτική αναιμία (μεσογειακή- δρεπανοκυτταρική -μικροδρεπανοκυτταρική κλπ), συγγενή αιμορραγική διάθεση (αιμορροφιλία κλπ), σύνδρομο Επίκτητης Ανοσολογικής Ανεπάρκειας (AIDS) και πρωτοπαθή (συγγενή) ανοσοανεπάρκεια αντισωμάτων που υποβάλλονται θεραπευτικά σε εγχύσεις ανοσοσφαιρίνης.

ζ. Οικονομική ενίσχυση κωφών και βαρήκοων ατόμων

η. Οικονομική ενίσχυση ατόμων με αναπηρία όρασης

θ. Οικονομική ενίσχυση ατόμων με εγκεφαλική παράλυση

-Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

  1. Επίδειξη εγγράφου απόδοσης ΑΜΚΑ  ή γνώση του ΑΜΚΑ
  2. Επίδειξη δελτίου αστυνομικής ταυτότητας/διαβατηρίου
  3. Σε περίπτωση υποβολής αίτησης από τρίτα πρόσωπα ( γονέα, εκπρόσωπο, πληρεξούσιο, δικαστικό συμπαραστάτη, εν διαστάσει γονείς που ασκούν την επιμέλεια των τέκνων, επίτροπο ορφανών ανάπηρων τέκνων) εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών, θα προσκομιστούν τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας σε περίπτωση ανηλίκου τέκνου
  4. Φωτοαντίγραφο πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου καταθετικού λογαριασμού τραπέζης ή ΕΛΤΑ (ΙΒΑΝ) με δικαιούχο ή συνδικαιούχο τον δικαιούχο της προνοιακής παροχής
  5. Οι πολίτες άλλων χωρών , οφείλουν να προσκομίσουν τα απαραίτητα ανά περίπτωση έγγραφα από τα οποία να προκύπτει η νόμιμη διαμονή στη χώρα.
  6. Οι ομογενείς οφείλουν να προσκομίσουν αντίγραφο του Ειδικού Δελτίου Ομογενούς
  7. Στην περίπτωση παράτασης χορήγησης προνοιακής αναπηρικής, λόγω λήξης της προηγούμενης γνωμάτευσης της υγειονομικής επιτροπής απαιτείται η προσκόμιση της προηγούμενης γνωμάτευσης της επιτροπής.

-Δικαιολογητικά Απόδοσης Κληρονομικών

Download (PDF, Unknown)