Διοικητικό Συμβούλιο

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.ΔΗ.Β είναι:

  • ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΘΩΜΑΣ ΜΠΑΚΑΛΟΥΔΗΣ  (ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ)
  • ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΛΑΜΙΔΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ)
  • ΜΕΛΟΣ: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΑΔΙΚΟΛΙΟΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ)
  • ΜΕΛΟΣ: ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΨΑΡΡΑΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ)
  • ΛΑΪΚΟ ΜΕΛΟΣ: ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ  
  • ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ: ΣΤΑΛΑΚΤΗ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
  • ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΝΙΓΡΙΤΑΣ: ΑΔΑΜ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ