Μήνας: <span>Σεπτέμβριος 2021</span>

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

27/09/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΜΕ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΔΑΠ ΜΕΑ ΑΝΘΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Βισαλτίας στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» και βάσει των  διατάξεων του Ν. 4412/2016 και την υπ’ αριθμ. […]

Νιγρίτα, 24 Σεπτεμβρίου 2021

27/09/2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΩΡΕΑΝ ΣΤΑ ΚΔΑΠ & ΚΔΑΠ-ΜΕΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΗΚΑΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ Οι εξελίξεις που σημειώθηκαν και φέτος, σε ό,τι αφορά στο θέμα του αποκλεισμού χιλιάδων παιδιών από τα προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης στα τμήματα των ΚΔΑΠ, είναι τέτοιες που επιβάλλουν, με τον πιο επιτακτικό τρόπο, τη διευκόλυνση των μητέρων σε […]

ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΑΙΝΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΗΤΡΙΤΣΙ (ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΤΕΒΑ)

3/09/2021

ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΑΙΝΙΩΝ ΣΤΗ ΝΙΓΡΙΤΑ (ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΤΕΒΑ)

3/09/2021

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΤΕΒΑ

3/09/2021