Μήνας: <span>Μάι 2020</span>

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ ΤΕΒΑ

22/05/2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η ΚΟΙΝΟΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ (ΚΕΔ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ) ενημερώνει τους ωφελούμενους του προγράμματος ότι θα πραγματοποιηθεί μέσω της Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ Παρακαλείστε να προσέλθετε την Δευτέρα 25, Τρίτη 26, Τετάρτη 27 Μαΐου 2020 από τις 09:00 έως τις 11:00 στην Αποθήκη Νιγρίτα πλησίον των ΕΠΑΛ ΝΙΓΡΙΤΑΣ, ΤΚ62200 για να παραλάβετε προϊόντα στα πλαίσια […]

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

19/05/2020

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ αριθμ. 1/2020 ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ Έχοντας υπ’ όψιν: α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α’ 77/30-3-81) β) το Ν.3852/2010 γ) το Δ.Κ.Κ (Ν.3463/06) ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για τη μίσθωση από την Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Βισαλτίας, ακινήτου στην Κοινότητα Νιγρίτας, […]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2020

13/05/2020