Διοικητικό Συμβούλιο

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.ΔΗ.Β είναι:

  • ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΣΕΛΙΑΜΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ    (ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ)
  • ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΗΛΙΑΣ        (ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ)
  • ΜΕΛΟΣ: ΤΣΕΡΒΙΣΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ (ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ)
  • ΜΕΛΟΣ: ΒΑΔΑΡΛΗΣ ΒΑΪΟΣ      (ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ)
  • ΛΑΪΚΟ ΜΕΛΟΣ: ΤΑΜΠΟΥΡΗ ΑΜΑΛΙΑ
  • ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ:   ΜΠΑΓΚΑΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
  • ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΝΙΓΡΙΤΑΣ:   ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ ΑΔΑΜ