Διοικητικό Συμβούλιο

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.ΔΗ.Β είναι:

  • ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΨΑΡΡΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ  (ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ)
  • ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ)
  • ΜΕΛΟΣ: ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ)
  • ΜΕΛΟΣ: ΒΑΔΑΡΛΗΣ ΒΑΪΟΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ)
  • ΛΑΪΚΟ ΜΕΛΟΣ: ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 
  • ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ: ΜΙΧΑΗΛΟΥΔΗ ΧΑΪΔΩ
  • ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΝΙΓΡΙΤΑΣ: ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ ΑΔΑΜ